Overview
Curriculum

Curriculum

 • 5 Sections
 • 21 Lessons
 • 0 Quizzes
 • 4h 3m Duration
Expand All
Mësime mbi drejtësisë hapësinore nga Shqipëria
8 Lessons0 Quizzes
 1. Angazhimi qytetar kundër gentrifikimit
 2. Tek Bunkeri dhe shoqëria shqiptare
 3. Tre vështrime mbi planifikimin hapësinor - rasti i Shkodrës
 4. Ne dhe hapërisa publike
 5. Transformimi i lagjes: një udhëtim bashkëpunues drejt rigjallërimit
 6. Të projektojmë sëbashku lagjen “Don Bosko”
 7. Rivitalizimi i lagjes së Laprakës
 8. Kryqëzimi urban për përdorim të gjerë komuniteti
Mësime mbi drejtësisë hapësinore nga Austria
4 Lessons0 Quizzes
 1. Si ndikon dendësia e vendbanimeve në jetën e të rinjve?
 2. Fushata sociale dhe rrëfimi
 3. Jetesë e përballueshme në vend të banesave të përballueshme
 4. Si të fillojmë diversitetin? Reflektim mbi drejtësinë hapsinore
Mësime mbi drejtësisë hapësinore nga Bosnja dhe Hercegovina
4 Lessons0 Quizzes
 1. DCK - Njihuni me Qendrën Sociale Kulturore nga Sarajeva
 2. Qasjen në kulturë e hapësirave të lira
 3. Mbrojtja e Shtëpive të Kulturës nga Periudha Socialiste në B&H
 4. Mbrojtja dhe rinovimi i trashëgimisë industriale
Mësime mbi drejtësisë hapësinore nga Sllovenia
3 Lessons0 Quizzes
 1. Si ndikon hapësira në ndjenja, ndërlidhjen dhe identitetin tonë?
 2. Drejtësi hapësinore, hapësirë balancuese
 3. Si të frymëzojmë të rinjtë që të ndërmarrin veprime dhe të transformojnë hapësirën e tyre
Mësime mbi drejtësisë hapësinore nga Mali i Zi
2 Lessons0 Quizzes
 1. Drejtësia hapësinore në kontekstin e Malit të Zi
 2. Transformimi i bibliotekës së vjetër të qytetit në Kënd Rinor

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below: